Carregant ...

"Jo no ensenyo als meus alumnes, només els proporciono les condicions en les que puguin aprendre"

Albert Einstein

El Programa TalenTeamUp té com a objectiu aprofitar el potencial tant de professors com d'estudiants a través d'un enfocament educatiu basat en fortaleses.

Ajudem als educadors recolzar el potencial de cada estudiant mitjançant la identificació, el desenvolupament i l'aplicació dels talents de l'alumne en la seva vida acadèmica.

El punt de partida és un pensament on tot estudiant té potencial, vol aprendre, és capaç d'assolir els objectius que se li demanen i pot contribuir de forma positiva en l'entorn.

Per tal d'introduir un enfocament educatiu basat en fortaleses oferim un seguit d'eines per a la motivació dels alumnes. Els educadors implicats seran capaços, després d'un procés de formació implícit en el programa, d'utilitzar aquestes eines en les seves aules per tal d'assolir la motivació de l'alumne en vers a un propòsit.

El model educatiu basat en fortaleses comporta a demés una sèrie d'efectes:

  • Compromís emocional i implicació de l'alumne amb el centre.
  • Il·lusió i perspectiva de futur.
  • Millora en el rendiment acadèmic.
  • Incidència positiva en el benestar de l'alumne.
  • En última instància amb un enfocament basat en fortaleses, tant professors com alumnes es troben més compromesos, confiats i optimistes, dirigint-se en vers a l'excel·lència a l'escola i l'èxit general a la vida.